Crowdfunding

0707-267161

info@egyptson.se

Hjälp till att få Holy White Lies översatt till svenska av professionella översättare för att undvika språklig polemik.

 

SWISHNUMMER: 123 314 5463

 

Sameh Egyptson har studerat Muslimska Brödraskapets organisering och ideologi samt Islamiska Förbundet i Sveriges (IFIS) interagerande med politiska partier och institutioner, sedan 2013.

 

Sameh har gått igenom mängder av material i svenska myndighetsarkiv samt hos politiska partier och olika organisationer. Han har också intervjuat partirepresentanter i Sverige samt ledande avhoppare från Muslimska Brödraskapet. Resultatet är en bok, ”Al-Kedhb al-Abyad al-Muqaddas”, som publicerades tillsammans med en engelsk översättning, Holy White Lies, i

oktober 2018. I boken beskrivs Muslimska Brödraskapets ideologi och strategier, formulerade av Hassan el-Banna, grundare, samt Yousef Qarradawi, ordförande för Europeiska Fatwarådet. Det är från dessa källor som IFIS hämtar sin ideologi och sina strategier.

 

Boken lägger fram bevis för att IFIS är en liten elitistisk grupp som

kidnappat islam i Sverige samt är att betrakta som Muslimska

Brödraskapets svenska gren, och ingenting annat. I boken finns

verifikationer på att den uppsjö organisationer som man kontrollerar, tillsammans får mycket stora summor av offentliga medel på årlig basis.

 

Dessa står inte i någon proportion till antalet medlemmar. Ett antal

verifierade citat visar att IFIS syftar till att gradvis införa

särlagstiftning och sharia.

 

En översättning skulle borga för att de verifierbara fakta som presenteras, får en större spridning och därmed också ett större genomslag. Det är angeläget. Det finns en efterfrågan på och inte minst ett behov av en svensk översättning. Den är dock mer intressant för en mindre krets specialister och sakkunniga samt beslutsfattare inom politik och offentlig förvaltning, snarare än

en kommersiell produkt.

 

Sameh Egyptson, som har bedrivit arbetet med böckerna ideellt under många år, kan förväntas få viss kompensation för en ringa del av sin insats. Men för att finansiera en svensk auktoriserad översättning (vilket eliminerar risken för språklig polemik

gällande citat) behövs minst 300 000 kr.

 

Sameh Egyptsons blogg med CV, länkar till recensioner och Samehs debattartiklar:

 

https://samehegyptson.wordpress.com/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/?fbclid=IwAR1_FCm5bfHqSkD2_0IWyBT8mgOt4zU1MvxE3VXyO0zizT58eVri9LHpXJ0

 

SWISHNUMMER: 123 314 5463

 

Tack för ditt bidrag!

 

 

Kontakt

0707-267161

EGYPTSON


Egyptson Mgt AB
Höllviksstr
andsvägen 67 B
SE-236 38 Höllviken
Org nr: 559151-8963

Copyright © All Rights Reserved