Sameh Egyptson


Biografi 

Sameh Egyptson är  en svensk religionsforskare med egyptiska rötter. Han är uppvuxen i en koptiskt kristen familj i Kairo.  Sameh Egyptsons släkt har sitt ursprung i Manfalout, (provinsen Asyout) i mellersta Egypt. Efter gymnasiet  studerade han Mellanösterns och Egyptens historia vid Ain Shams Universitet, samtidigt som han studerade vid Koptiska Institutet i Kairo. Under sina studier vid universitet var han aktiv i vänster-liberala kretsar,  blev jagad av säkerhetspolisen, samtidigt hans far togs som gisslan, något som den liberala egyptiska  tidningenen al Wafd uppmärksammade 1988-01-17. Egyptiska staten har återkallat hans medborgarskap,


Egyptson flyttade till Sverige 1990 och bor i Höllviken i Vellinge. I Sverige har han studerat språk, islamologi och religionsvetenskap vid Uppsala och Lunds universitet och är nu doktorand vid Lunds universitet, med inriktning på interreligiösa relationer mellan kristendomen och islam. Som svensk medborgare och religionsforskare har han lätt projekt om dialog mellan kristna och muslimer i Egypten och samt 2002-2004 arrangerat två dialogkonferenser vid Svenska Institutet i Alexandria, Koptiska institutet och al-Azhar- universitet. Dialogkonferenserna uppmärksammades även i Sverige, se bl a   i Tidningen Dagen, och Lunds universitets tidskrift LUM

Sedan 2013 har han särskilt intresserat sig för Muslimska Brödraskapets mission i Sverige. 


Sameh Egyptson startade med sin hustru Pia Egyptson, Egyptson AB 2001 och har arrangerat  många kulturella rundresor till Egypten med en historisk profil. Året 2009 invigdes Scandinavian-Swedish Culture Center i Kairo som sponsras av Egyptson AB.  Centret är den enda läroanstalt som undervisar i svenska språket i Afrika och arabvärlden. Den fungerade som mötesplats för svenska och egyptiska politiska partier under den arabiska våren och där sekulär demokrati och, den svenska modellen var ett centralt ämne. 


I debatten om Egypten

När den arabiska våren bröt ut 2011 stödde Sameh demokratiaktivisterna på Tahrirtorget. Han anlitades av olika medieföretag för att ge en bild av förhållandena i det forna hemlandet, bl. a. av Sveriges Television, och Sveriges Radio, . Han skrev artiklar och deltog i debatten om Muslimska Brödraskapets mission och politik i Egypten och Sverige. 

Under protesterna mot president Mubarak i januari 2011, ställde Sameh Egyptson i Aftonbladet, krav på att Sverige skulle stödja demokratiaktivister på Tahrirtorget och dra in stödet till Mubaraks regim. Han varnade för att Muslimska Brödraskapet kunde komma att ta över makten, om demokratiaktivister inte fick stöd från demokratiska krafter i väst. Bara några månader efter avsättandet av president Mubarak varande Egyptson på Sveriges Television för att den egyptiska militären på sikt höll på att ta över makten,  och att Egypten kunde bli  ett nytt Pakistan.  Han uppfattade här våldet som det värsta hotet  här och krävde en internationell utredning om våld mot demonstranterna. 

När president Mursi utfärdade ett diktatoriskt dekret för att behålla all makt krävde Egyptson att Sverige skulle dra in stödet till Egyptens nye diktator. Han anklagade på debattsajten Newsmill Muslimska Brödraskapet för att sprida lögner för att vinna presidentvalet genom att lova den demokratiska rörelsen  en modern sekulär stat med en demokratisk konstitution. Han poängterade att den nya konstitutionen som stiftades av Muslimska Brödraskapet och salafister inte var demokratisk utan lade grunden för ett framtida teokratiskt styre.

I våren 2013 beskrev Sameh Egyptson den försämrade situationen för kopter och risken för kristen massflykt från Egypten. Han beklagade att kopter alltid fick betala ett högt pris för frihet. 


Efter  president Mursis avsättning pekade Sameh Egyptson på att demokrati är mer än bara formella val och Egypten saknade demokratiska grundprinciper. Han ställer fortfarande frågan, om egyptierna måste välja mellan mellan militär eller religiös fascism. Sameh Egyptson beklagar den rådande svaghet i de politiska demokratiska krafterna i Egypten och förklarar det med splittringen som finns bland de demokratiska krafterna bl.a. i  vänstern


I debatt om Muslimska Brödraskapet i Sverige 

I samband med Omar Mustafa -affären i det socialdemokratiska partiet ställde Sameh Egyptson frågor till Islamiska förbundet i Sverige om deras ideologisk-religiösa värdegrund och  hållning till demokratin med hänvisning till information på deras hemsida. Han uppmuntrade islamisterna att bilda ett eget parti inför valet 2014, så att väljarna skulle få klart för sig vilket demokratiskt stöd och konkreta förslag som  politisk islam hade. I samband med valet avslöjade Sameh Egyptson en tidig överenskommelse mellan socialdemokratiska Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska Råd, SMR, där man kommit  överens om ”2002 skulle bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län.”

Sameh Egyptson kritiserar  Muslimska Brödraskapets teologi, särskilt den s k ersättningsteologin, alltså tanken att såväl judendom som  kristendom skulle ses som förbrukade historiska byggstenar i och med Mohammed och  Islams uppenbarelser gjorde sig kända. I denna teologi skulle också de äldsta koranverserna förbrukas av de nya.  Han kritiserar också deras fundamentalistiska tolkning av koranen och profetens tradition. Han anser att den traditionella bokstavstolkning som i dag används av de flesta myndigheter och predikanter i den muslimska världen bidrar till att legitimera organisationer som IS och jihadisters brott mot mänskliga rättigheter. Han har krävt att muslimska representanter ska ta avstånd från våldet som förkunnas i muslimska urkunder. Sameh Egyptson efterlyser, att det inrättas  ett lärosäte i Sverige som undervisar  i källkritik av muslimska texter. En källkritik, så kallad exegetik, av den typ som  kristna urkunder utsätts för som en självklar del av undervisningen för religion- och teologistudenter. Sameh Egyptson har deltagit i debatten om islamiska skolor och anser att fundamentalistisk tolkning  inte hör hemma i skolsystemet. Han har  självkritiskt bekänt också att han själv bidragit till förtrycket av barn i muslimska friskolor genom att inte berätta om det som vuxit fram i dessa skolor. Han avslöjade också att Stiftelsen islamiska skolor som tillhör Islamiska Förbundet har ett mål som strider mot den svenska skollagen.Sameh Egyptson avslöjade att Muslimska Brödraskapet i Sverige desinformerar i arabiska medier om situation för  muslimer i Sverige. Han har krävt att Islamiska Förbundet upphör med att spä på polarisering i samhället. Han har också krävt islamologer ska vara bättre med källkritik, när det gäller Muslimska Brödraskapets utsagor eftersom då man från det hållet enligt hans forskning ofta använder dubbla budskap när man närmar sig politiken. Även svenska orientalister har han krävt att sluta stödja islamister.

Efter utgivning av fältstudien Holy White Lies,  Dar Al Maaref, Kairo 2018 publicerad på arabiska och engelska, skrev han artiklar där han avslöjade med verifierande med källor, hur islamister strategiskt och medvetet har arbetat med att infiltrera svenska politiska partier. Han avslöjade också hur en liten grupp aktivister tillhörande Muslimska Brödraskapet kunnat bygga en  politiskt och ekonomisk maktbas i Sverige med hjälp av allmänna medel.  Han har framhållit, att svenska politiker borde vara medvetna om att deras besök i vissa moskéer ofta misstolkas och orsakar förvirring bland muslimer i Sverige och i andra muslimska länder. Detta skedde exempelvis i samband med att Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt besökte Stockholms moské. Det hette då  på moskéns hemsida att “vänsterpartiet visat ett stort intresse och ville inleda fördjupande samtal med den muslimska gruppen”. Sameh Egyptson anser att svenska politiker behöver öka sin kunskap om islamism. Dessutom anser han att svenska politiker har ofta alldeles för höga förhoppningar om att islamister kan reformera sig.


Sameh Egyptson kritiserar Svenska kyrkan och den svenska staten för den typ av dialog som sker med Muslimska Brödraskapet. Muslimska Brödraskapets ideologi är enligt Egyptson exkluderande och tolererar inte en jämlik ideologisk eller religiös pluralism. Den bygger på arrogans och erfarenheterna från denna form av tänkande menar han är utifrån historisk kontext skrämmande. När ärkebiskop Antje Jackelén och ordföranden för Sveriges imamråd Mahmoud Khalfi lät publicera en artikel med rubriken ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp”, skickade Egyptson ett öppet brev, till Mahmoud Khalfi och imamrådet med frågor som genom att att besvaras  kunde ha berikat diskussionen i muslimska församlingar och vid olika religionsmöten. Men han fick inget konkret svar på de ställda frågorna. Sameh Egyptson hävdar att fundamentalister som tillhör Muslimska Brödraskapet har fört Svenska kyrkan bakom ljuset i olika dialogprojekt. Han har krävt att Svenska Kyrkan ska upphöra- som han uttrycker det -  med att göda politisk religiös extremism.

Sameh Egyptson har vidare avslöjat, att muslimska riksorganisationer uppgivit fler antal medlemmar än vad man haft. Detta för att komma åt större  statliga bidrag. Han också krävt att bidragen  till religiösa samfund historiskt bör utredas


På Arabiska bokmässan i Malmö 2019 hölls en debattpanel om hans bok Holy White Lies.  I debattpanelen deltog tidigare. ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige Mahmoud Khalfi.  Egyptson har delat med sig bevismaterial som han anser bekräftar att Islamiska Förbundet i Sverige är Muslimska Brödraskapets gren i Sverige. I samband med att förvaltningsrätten underkände bevisen för kopplingarna mellan organisationen Sveriges unga muslimer (SUM) och Muslimska brödraskapet förde Egyptson  fram konkreta bevis på att så historiskt varit fallet. Han  har också  kritiserat en rapport beställd av Folkbildningsrådet, skriven av professor Erik Amnå, där det hävdas  att förbundet Ibn Rushds endast teologiskt har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Egyptson har  här presenterat konkreta bevis för  att det också finns ett organisatoriskt och stadgemässigt samband.


Bibliografi

-Religionsteologi och religionsmöte. Lande, A. (red.). Uppsala: Svenska institutet för missionsforskning, Vol. 282, [2] s.. s. 143-165 22 s. 7. (MISSIO; nr. 23). 

- الكذب الأبيض المقدس: قراءات فى نصوص الإخوان المسلمين وتطبيقها في الغرب السويد نموذجا

2018 دار المعارف بالقاهرة،

- Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West. Case - Sweden,

Dar el Mareef publishing, Kairo 2018.


Holy White Lies, upplagor på engelska och arabiska, har fått recensioner och presenterats på olika språk och  i skilda länder, bl a av:

Per Gahrton i Aftonbladet 

Mohamed Salamawy i Ahram Weekly

Per Gudmonsson i Svenska Dagbladet

Mats Skogkär i Sydsvenska Dagbladet

Aron Lamm i Enoch  Times 

Aron Flam i DEKONSTRUKTIV KRITIK

Christopher Jarnvall i NB Nyhetsbyrån

Dialog without borders center

Ahmad Alam i al-Dostor

Przemysław Gołyński i Polska public service 


Länkar

Officiell CV

Officiell hemsida vid Lunds universitet

Personlig hemsida

Blogg

Facebook

TwitterDen här artikeln med alla referenser i worddokument 


Curriculum Vitae - Sameh Egyptson 

- Studentexamen 1983 från Shubra gymnasieskola i Egypten, och började därefter studera på humanistiska fakulteten i Kairo vid Ain Shams Universitet. 

- Fil. Kand i Historia med inriktning på Egypten och Mellanöstern, Ain Shams Universitet, Kairo 1988 

- Koptologi Master vid Koptiska Institutet, Kairo, 1989

- Studier i arabiska och svenska språk för utländska studerande vid institutionen för Nordiska språk vid Uppsala Universitet 1992-1994

- Fil. Kand i Islamologi, Lunds universitet 1998 

Examensarbete och forskningsförberedande uppsats: Al-Azhar och religions-politik i Egypten. 

- Teologie Master i Kristendomshistoria med inriktning mot mission och ekumenik , Lunds Universitet, 1998 

Examensarbete och forskningsförberedande uppsats: Samexistens, konflikt och dialog mellan islam och kristendom i Egypten.  

- Pågående Doktorsavhandling om Religionsdialog mellan islam och kristendom, Lunds Universitet.

- Initiativtagare och organisatör av konferens vid Svenska Institutet i Alexandria med akademiker, journalister samt ansvariga för kurslitteratur vid egyptiska utbildningsministeriet, representanter från al-Azhar och Koptiska Institutet i Kairo samt professorer från Scandinavian (bl a Jan Hjärpe, Aasulv Lande, Samuel Rubenson och Eskil Frank), forskare och andra representanter (bl a Ann-Sofie Roald och Elisabeth Gerle) från universitet i Skandinavien, 18-21 september 2002. Tema för konferensen "Conference on Religious Education and Education in Religions"

- Initiativtagare och organisatör av relaterad konferens vid al-Azhar Universitet i Kairo. Deltog gjorde ledande personer från muslimska al-Azhar, Koptiska Ortodoxa, Anglikanska och Katolska teologiska institutioner i Egypten samt professorer och forskare från Lunds universitet (bl a Aasulv Lande och Anita Diehl), 18-21 januari 2004. Under konferensen hade vi även audiens och diskussion med den koptiska påven Shenouda III och den stora Imamen al-Tantaui, den högsta imamen i den sunnitiska världen. Denna konferens var unik även på andra sätt, då det är mycket sällsynt att icke-muslimer får komma in på Al-Azhars område. Tema för konferensen "Mission, Dahwa and Religious Dialog in educational litterature in Egypt and Sweden"

 

- Grundare för Scandinavian-Swedish Culture Center i Kairo.: http://www.swedishculturecenter.com

- Sameh Egyptsons officella hemsida vid Lunds universitet: https://www.ctr.lu.se/person/SamehEgyptson

- Sameh Egyptsons blogg. http://samehegyptson.wordpress.com

- Sameh Egyptsons Officiell CV
Sameh Egyptson

Född: 1966-09-08  i Aswan i södra Egypten

 

Yrke: doktorand, företagare och debattör


Nationalitet: Svensk


Bor: Vellinge

Copyright @ All Rights Reserved