Gamla Egypten

EGYPTENS KRONOLOGI i korthet


3100 f Kr-2680 f Kr FÖRDYNASTISK TID 1-2 dynastin

Narmer – den förste farao över Övre och Nedre Egypten


2680 f Kr-2400 f Kr GAMLA RIKET 3-6 dynastin

Memphis var huvudstad. Alla de stora pyramiderna byggdes som gravar till faraonerna och deras skatter.

Djoser – Trappstegspyramiden i Sakkara

Sneferu – Den böjda pyramiden o den röda pyramiden

Keops – den stora pyramiden i Giza

Kheffren – den mellanstora pyramiden i Giza

Mykerinos – den lilla pyramiden i Giza


2400 f Kr-2100 f Kr FÖRSTA MELLANPERIODEN 7-11 dynastin

En kaotisk period då Egypten delades upp i flera provinser. Centralmakten försvagades med ekonomisk och social nedgång som följd.


2100 f Kr-1650 f Kr MELLERSTA RIKET 11-12 dynastin

Mentuhotep II, grundare av den 11 dynastin enade Egypten för andra gången och skapade en ny huvudstad i Thebe (dagens Luxor). Ny storhetstid. Under 12 dynastin flyttades huvudstaden från Thebe till Ahanasia i centrala Egypten.


1650 f Kr-1550 f Kr ANDRA MELLANPERIODEN 13-17 dynastin

Svag centralmakt. Hyksos erövrade Egypten under 15 dynastin och flyttade huvudstaden till deltat mot Medelhavet.


1550 f Kr-1100 f Kr NYA RIKET 18-20 dynastin

Egypten blomstrade med Thebe (dagens Luxor) som huvudstad. Faraonerna erövrade stor del av Asien och Afrika, bl a Nubien (södra Egypten och delar av Sudan). Faraonerna och alla deras skatter begravs nu gömda i Konungarnas dal istället för i stora pyramider. Anledningen var att alla pyramiderna plundrades. Nu ville man gömma skatterna istället.


Ahmose I – befriade landet från Hyksos.


Thutmosis I – Den första farao som grävde sin grav i Konungarnas Dal


Hatshepsut – Den kvinnliga faraon som regerade i 20 år och byggde sitt dödstempel i västra Thebe.


Thutmosis III – Egypten var störst till ytan under hans tid.


Amenhotep III – Grundade Luxor-templet. Memnon-kolosserna var en gång ingången till hans gigantiska dödstempel och är idag det enda som finns kvar av hans tempel.Troligen rasat pga överdimensionering.


Amenhotep IIII (Akhenaton) – Bildade den första monoteismen med Aton som enda gud. Flyttade huvudstaden till Tel El Amarna.


Tut ankh Amon – En farao som dog ung. Hans grav är den enda som har hittats i princip orörd.


Seti I – Grundaren av pelarhallen i Karnaktemplet. Stor krigare.


Ramses II – En stor byggare som bl a byggde Abu Simbel, en del av Luxor-templet och fullbordade pelarhallen i Karnak. Han regerade i ca 70 år.


Ramses III – Räddade Egypten från fenisier, libyer och nubier. Den sista stora faraon. Byggde Medinet Habu i Thebe som sitt dödstempel, vilket ännu finns delvis kvar.


1100 f Kr-750 f Kr TREDJE MELLANPERIODEN 21-24 dynastin

Präglades av dynastier som grundades av libyer, nubier och Amon-präster.


750 f K- 30 f Kr Sentiden - HELLENISTISK TID

Alexander den store erövrar landet 332 f kr och bygger Alexandria som huvudstad. Han dör utan arvtagare. Ptolemaios I, vän till Alexander, grundar den ptolemeiska dynastin. Kleopatra VII och Antonius förlorar kriget mot Augustus, den förste romerska kejsaren, år 36 f kr.


30 f Kr-641 e Kr Sentiden - ROMERSK OCH BYSANTINSK TID

Bl a Augustus regerar. Egypten blir en provins. Den koptiska kyrkan, som hade sitt säte i Alexandria, påverkade utformningen av kristendomen. Staden blomstrade trots att den inte längre var huvudstad.

641 e Kr Sentiden - ARABERNA och islamiska perioden

Araberna erövrade Egypten 641 e kr och styrde Egypten från Arabian, Demaskus, Istanbul

 

1779- 1802 e kr Napoleon med franska fälttåg

1803 - 1952 Mohammad Alis Dynasty

Under den tiden erövrades Egypten av brittiska millitären 1882 - 1953

1952 Republicken, Nagib, Naser, Sadat och Mubarak